Kennsluráðgjafi

Donata H. Bukowska er kennsluráðgjafi í málefnum nemenda með annað móðurmál en íslensku í Kópavogi.
Hún hefur aðsetur í Álfhólsskóla og til hennar er hægt að leita með tölvupósti.

Helstu málaflokkar sem hún veitir ráðleggingar um eru :

 • Kennsluaðferðir og leiðir í kennslu
 • Móðurmálskennslu og brúarsmíði á milli tungumála
 • Námsefni í íslensku sem öðru máli
 • Skipulag íslensku sem annars tungumáls á einstökum stigum grunnskóla sem tekur mið af
  aldri, þroska og þörfum nemenda
 • Hæfniviðmið í íslensku fyrir nemendur með ólíkan bakgrunn og sem koma úr ólíku
  málumhverfi og finna leiðir til að meta getu nemenda í íslensku (námsmat og
  námsmatsaðlögun).
 • Undirstöðu nemandans í eigin tungumáli, læsi og námsgetu
 • Gerð einstaklingsnámsskráa
 • Móttöku og innritun nemenda
 • Mikilvægi foreldrasamstarfs
 • Menningaráföll og samfélagsaðlögun
 • Fyrirkomulag túlkaþjónustu
 • Skólaþjónustu sem getur verið í boði á móðurmáli nemandans.

 

Hafið samband við Donötu með netfanginu donatah-b@kopavogur.is