Kennsluráðgjafi

Donata H. Bukowska er kennsluráðgjafi í málefnum nemenda með annað móðurmál en íslensku í Kópavogi.
Hún hefur aðsetur í Álfhólsskóla og til hennar er hægt að leita með tölvupósti.

Helstu málaflokkar sem hún veitir ráðleggingar um eru :

 • Kennsluaðferðir og leiðir í kennslu

 • Móðurmálskennslu og brúarsmíði á milli tungumála

 • Námsefni í íslensku sem öðru máli

 • Skipulag íslensku sem annars tungumáls á einstökum stigum grunnskóla sem tekur mið af

  aldri, þroska og þörfum nemenda

 • Hæfniviðmið í íslensku fyrir nemendur með ólíkan bakgrunn og sem koma úr ólíku

  málumhverfi og finna leiðir til að meta getu nemenda í íslensku (námsmat og

  námsmatsaðlögun).

 • Undirstöðu nemandans í eigin tungumáli, læsi og námsgetu

 • Gerð einstaklingsnámsskráa

 • Móttöku og innritun nemenda

 • Mikilvægi foreldrasamstarfs

 • Menningaráföll og samfélagsaðlögun

 • Fyrirkomulag túlkaþjónustu

 • Skólaþjónustu sem getur verið í boði á móðurmáli nemandans.

Hafið samband við Donötu með netfanginu donatah-b@kopavogur.isDonata er í leyfi frá 1. apríl 2021 – 31. mars 2022